top of page

Om Sjuhäradsform

Sjuhäradsform är en förening


...som samlar duktiga konsthantverkare i Sjuhärad under ett gemensamt varumärke. Syftet är att lyfta det lokala konsthantverket, skapa en organisation för nya försäljningskanaler samt hitta nya vägar att marknadsföra hantverk på.

När du köper något


...som är märkt "Sjuhäradsform" vet du att hantverkarens produkter blivit kvalitetssäkrade av en oberoende jury som ser till att kvalitét, teknik och design håller en hög nivå.

Sjuhäradsforms produkter


...ska förknippas med en god historia i kombination med teknik, materialval och det geografiska området. Därför har våra produkter ett mervärde både för återförsäljare och för dig som kund.

Vi tillverkar allt


...från kläder, kuddar och inredningsdetaljer till bruksföremål och möbler.

Är du också intresserad


...av att bli medlem i Sjuhäradsform? Läs mer här

bottom of page